Friday, February 27, 2015

ಪಾತಾಳ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಾತಾಳ ವೆಂಕಟ್ರಮಭಟ್ಟರು ದಾಖಲಾತಿ ಒಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಸುಮಾರು 10-12 ವರುಷದ ಹಿಂದೆ.

No comments:

Post a Comment