Tuesday, May 5, 2015

ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ (koodlu mela) ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ


ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುತ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಭಾ (ರಿ) (ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳ) ಇದರ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. (ಮಾರ್ಚ್ 2015)

No comments:

Post a Comment